Өдөр тутмын мэдээлэл
2014 оны 09-р сарын 02 өдөр
2014 оны 09-р сарын 02 өдөр
2014 оны 08-р сарын 22 өдөр
2014 оны 08-р сарын 14 өдөр
2014 оны 08-р сарын 14 өдөр
Гэмт хэргийн мэдээ
2014 оны 08-р сарын 14 өдөр
2014 оны 08-р сарын 14 өдөр
2014 оны 05-р сарын 15 өдөр
2014 оны 05-р сарын 15 өдөр
2013 оны 08-р сарын 15 өдөр
БГД-ийн 14-р хорооны нутаг
Цагдаагийн алба хаагчтай
холбоотой гомдол мэдээлэл
     хүлээн авах утасны дугаар
Утас : 70121515, 126