/ / МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

МӨРДӨН БАЙЦААХ ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА.

Мөрдөн байцаах газрын дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Наранбаатар болон тус газрын мэргэжлийн хэлтсийн дарга нар Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар томилогдсон алба хаагч нарт албаны хэмжээнд цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар товч мэдээлэл хийлээ.

Энэхүү үйл ажиллагаанд Улсын мөрдөн байцаах газрын даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн бэлтгэл хурандаа Ц.Алтангэрэл, ЦЕГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Н.Батзогсох, Судалгааны төвийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэбилэг нарыг урьж оролцуулан албаны үүсэл, хөгжил, хяналт шалгалт хийх аргачлал, шинээр батлагдан гарах гэж буй Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай Монгол улсын хуулийн үзэл баримтлал, шинэчлэлийн талаар ярилцлага, сургалт зохион байгуулсан нь үр дүнтэй болсон юм.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна