/ / СУРГАЛТЫН ТӨВД ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН КАБИНЕТ БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТЫН ТӨВД ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН КАБИНЕТ БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТЫН ТӨВД ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН КАБИНЕТ БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, АШУҮИС, Хан-уул дүүргийн “ТДБ” уламжлалт эмнэлэг зэрэг байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "Шүүхийн шинжилгээний сургалтын кабинет"-ыг шинээр байгууллаа.

Гэмт хэрэг, осол аваарын үед гэмтэж бэртсэн хохирогчид газар дээр нь эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг түргэн хугацаанд үр дүнтэй үзүүлэх арга дадлыг цагдаагийн алба хаагчдад эзэмшүүлэх, шүүхийн шинжилгээний сургалтыг явуулах зорилгоор тус сургалтын орчинг бий болгосон юм.

Түүнчлэн шүүхийн шинжилгээ хийх эрх зүйн үндэс, гэмтлийн зэрэг тогтоох, хүний биеийн бүтэц, нэршил, тодорхой хэрэг дээр шинжээчид тавих асуултыг тодорхойлох зэрэг хичээлийг шинээр байгуулсан сургалтын орчин /кабинет/-д Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн мэргэшсэн алба хаагчид зааж, явуулснаар сургалтын чанар, үр дүнд ахиц гарна.

 
 
 
Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
Эрэн сурвалжилж байна