/ / 124 АЛБА ХААГЧ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

124 АЛБА ХААГЧ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

124 АЛБА ХААГЧ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Сургагч багш бэлтгэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр “Сургалт заах арга зүй-технологи” сэдэвт сургалт өнөөдөр Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газар, Төмөр зам дахь цагдаагийн газрын хурлын зааланд эхэллээ.

Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалтын төвөөс Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттэй хамтран зохион байгуулж буй тус сургалтад Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний газар, хэлтсүүдийн төрөл мэргэжлийн 124 алба хаагч хамрагдаж байна.

Энэхүү сургалт цагдаагийн алба хаагчид тодорхой шинжлэх ухааны мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг эзэмшихэд ямар бэрхшээл тохиолддог түүнийг багш хэрхэн зааж, чиглүүлж, сургалтын арга зүйг хэрхэн үр дүнтэй эзэмшүүлэх-технологийг танилцуулах, хэрэгжүүлэх дэмжих зорилготой юм. Алба хаагчид тус сургалтад хамрагдсанаар сургагч багш нарын заах арга зүй, сургалтыг явуулах технологи сайжирч, цаашид цагдаагийн байгууллагын 2017 оны сургалтыг тасралтгүй, чанар үр дүнтэй зохион байгуулахад чухал ач холбогдолтой байна. “Сургалт заах арга зүй-технологи” сэдэвт сургалт маргааш ч /2017.03.16/ үргэлжилнэ.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна