/ / СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Цагдаагийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үеэр орон нутаг дахь Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нар Сургалтын нэгдсэн төвийн сургалтын үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалт, сургалтын орчинтой танилцаж, албаны нохойн үзүүлэх тоглолтыг сонирхов.

Тэдэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Нийгэм-эдийн засгийн албаны ахлах редактор Э.Бямбацэцэг орон нутгийн телевизтэй хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах, иргэд олон нийтэд тайлангаа тавих, цагдаагийн байгууллагын нэр хүнд, имижийг хэрхэн дээшлүүлэх чиглэлээр "Цагдаа ба Хэвлэл мэдээлэл" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Түүнчлэн "Айзарзоне" ХХК-иас олон нийтийг хамарсан төсөл болох "Цахлай" үйлчилгээг танилцуулж, санал бодлыг нь сонсож, харилцан ярилцлага өрнүүлэв.

Энэхүү үйлчилгээ нь эцэг эх болон багш, цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд дэвшилтэт технологи, гар утас болон тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүүхдийн байршлыг өндөр нарийвчлалтайгаар харах боломжтой. Мөн тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар асран хамгаалагчид мэдээ илгээх зарчмаар хүүхдийг гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх систем юм.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна