/ / СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Цагдаагийн байгууллагын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөний үеэр орон нутаг дахь Цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нар Сургалтын нэгдсэн төвийн сургалтын үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалт, сургалтын орчинтой танилцаж, албаны нохойн үзүүлэх тоглолтыг сонирхов.

Тэдэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Нийгэм-эдийн засгийн албаны ахлах редактор Э.Бямбацэцэг орон нутгийн телевизтэй хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах, иргэд олон нийтэд тайлангаа тавих, цагдаагийн байгууллагын нэр хүнд, имижийг хэрхэн дээшлүүлэх чиглэлээр "Цагдаа ба Хэвлэл мэдээлэл" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Түүнчлэн "Айзарзоне" ХХК-иас олон нийтийг хамарсан төсөл болох "Цахлай" үйлчилгээг танилцуулж, санал бодлыг нь сонсож, харилцан ярилцлага өрнүүлэв.

Энэхүү үйлчилгээ нь эцэг эх болон багш, цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд дэвшилтэт технологи, гар утас болон тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хүүхдийн байршлыг өндөр нарийвчлалтайгаар харах боломжтой. Мөн тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар асран хамгаалагчид мэдээ илгээх зарчмаар хүүхдийг гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх систем юм.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
Эрэн сурвалжилж байна