/ / МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасны дагуу цагдаагийн байгууллага болон Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны ажлын уялдаа холбоог хангаж, харилцан дэмжлэг үзүүлэх, бодит үр дүнд хүрэхэд Санамж бичгийн зорилго орших юм.

Санамж бичигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагаанд Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Ө.Энхтөр, тэргүүн дэд дарга, цагдаагийн хурандаа П.Батбаатар, Эрүүгийн цагдаагийн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа М.Батсайхан, Мөрдөн байцаах албаны дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Наранбаатар, Хэрэг бүртгэх албаны дарга, цагдаагийн хурандаа А.Амгалан, Хуулийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Л.Нямдаваа болон Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч Б.Ганбаатар, нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн дарга Ж.Батзоригт, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Батсүх Д.Цэндсүрэн зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо.

Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны ерөнхийлөгч Б.Ганбаатар “Өнөөдөр онцгой чухал үйл ажиллагаа болж байна. Цагдаагийн ерөнхий газар, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хангахад хуулийн дагуу хамтран ажиллахаар боллоо. Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасны дагуу манай холбооноос эрхлэн гаргадаг “Өмгөөлөгч” сэтгүүлээр дамжуулан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлнэ. Хоёр байгууллага хүний эрхийг хамгаалах талаар хамтран сургалт зохион байгуулах гэх мэтээр хамтын ажиллагаагаа явуулах юм” гэж ярилаа.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна