/ / 300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, тус дүүрэг дэх Цагдаагийн I, II, III хэлтэс хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах зорилгоор 1000 иргэний “Эргүүл”-ийг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд өдөрт 300 сонсогч, оюутан, иргэд цагдаагийн алба хаагчийн хамт эргүүлд гарч байгаа юм.

Өнөөдөр дүүргийн захын хороололд Батлан хамгаалах их сургуулийн 300 сонсогч, суралцагч цагдаагийн алба хаагчийн хамт хэв журмын эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байна.

Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, Их Засаг олон улсын их сургууль болон төрийн болон ТББ-ууд уг арга хэмжээг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, хамтран ажиллахаар болжээ.

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
Эрэн сурвалжилж байна