/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / 300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

300 СОНСОГЧ ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

Баянзүрх дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, тус дүүрэг дэх Цагдаагийн I, II, III хэлтэс хамтран хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулах зорилгоор 1000 иргэний “Эргүүл”-ийг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд өдөрт 300 сонсогч, оюутан, иргэд цагдаагийн алба хаагчийн хамт эргүүлд гарч байгаа юм.

Өнөөдөр дүүргийн захын хороололд Батлан хамгаалах их сургуулийн 300 сонсогч, суралцагч цагдаагийн алба хаагчийн хамт хэв журмын эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байна.

Мөн Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, Их Засаг олон улсын их сургууль болон төрийн болон ТББ-ууд уг арга хэмжээг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, хамтран ажиллахаар болжээ.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна