/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / 70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө” болон Санхүү, аж ахуйн албаны Санхүүгийн хэлтсийн үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний байгууллагуудын аж ахуйн ажилтан, нярав нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг Сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран энэ сарын 4-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 70 алба хаагч хамрагдлаа.

Сургалтын дараа сургалтад оролцогчдод хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал авахад сургалтыг үр дүнтэй явагдсан гэж дүгнэсэн. Санхүү, аж ахуйн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа У.Энхтөр сургалтад оролцогчдод ажлын үүрэг чиглэл өгч, ажлын амжилт хүсэв.

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБА

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
Эрэн сурвалжилж байна