/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / 70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө” болон Санхүү, аж ахуйн албаны Санхүүгийн хэлтсийн үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний байгууллагуудын аж ахуйн ажилтан, нярав нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг Сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран энэ сарын 4-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 70 алба хаагч хамрагдлаа.

Сургалтын дараа сургалтад оролцогчдод хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал авахад сургалтыг үр дүнтэй явагдсан гэж дүгнэсэн. Санхүү, аж ахуйн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа У.Энхтөр сургалтад оролцогчдод ажлын үүрэг чиглэл өгч, ажлын амжилт хүсэв.

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБА

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна