/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / 70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

70 АЛБА ХААГЧИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны б/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2017 оны сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө” болон Санхүү, аж ахуйн албаны Санхүүгийн хэлтсийн үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний байгууллагуудын аж ахуйн ажилтан, нярав нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг Сургалтын нэгдсэн төвтэй хамтран энэ сарын 4-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт 70 алба хаагч хамрагдлаа.

Сургалтын дараа сургалтад оролцогчдод хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал авахад сургалтыг үр дүнтэй явагдсан гэж дүгнэсэн. Санхүү, аж ахуйн албаны дарга, цагдаагийн хурандаа У.Энхтөр сургалтад оролцогчдод ажлын үүрэг чиглэл өгч, ажлын амжилт хүсэв.

САНХҮҮ, АЖ АХУЙН АЛБА

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
 • 2017 оны 5 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 31733
  Гэмт хэрэг: 2267
  Захиргааны зөрчил: 134064
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7780
 • 2017 оны 4 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 25532
  Гэмт хэрэг: 2151
  Захиргааны зөрчил: 134071
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7601
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
Эрэн сурвалжилж байна