/ / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Д.ЯДАМДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД БӨГӨӨД НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Д.ЯДАМДОРЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Цагдаагийн хурандаа Далайхүүгийн Ядамдорж нь 1964 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Өвөрхангай аймагт төрсөн. 53 настай.

-1983-1987 онд НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургуулийг эрх зүйч, 2003-2006 онд ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны Удирдлагын академийг Удирдахуйн магистрийн зэрэгтэй. Цагдаагийн байгууллагад 32 дахь жилдээ ажиллаж байна.

 -1987-1996 онд Өвөрхангай аймгийн цагдан сэргийлэх ангид хэсгийн төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгчөөр,

 -1996-1998 онд Булган аймгийн цагдаагийн хэлтэст эрүүгийн цагдаагийн ажил хариуцсан дэд даргаар,

 -1998-2000 онд Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газрын Мандал сум дахь цагдаагийн хэлтсийн даргаар,

 -2000-2003 онд Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын даргаар,

 -2006 онд Нийгмийн хэв журам хамгаалах газрын даргаар,

 -2006-2008 онд Замын цагдаагийн газрын даргаар,

 -2008-2012 онд Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар,

 -2012-2014 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, даргын зөвлөхөөр,

 -2014 оноос Хууль сахиулахын их сургуулийн Албаны зохион байгуулалт, санхүү хангамж эрхэлсэн дэд захиралаар тус тус ажилласан.

Одоо Цагдаагийн Ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байна.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна