/ / "ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ" ЧИГЛЭЛЭЭР ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

"ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ" ЧИГЛЭЛЭЭР ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албанаас Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 11 ний өдөр “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах” чиглэлээр орон нутаг дахь цагдаагийн газар хэлтэс, шүүхийн тамгын газрын бүрэлдэхүүнийг оролцуулсан онлайн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтаар Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлын талаарх шинэ Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хуулийн зохицуулалт, Шүүн таслах ажиллагаанд учрах аливаа нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журмын хэрэгжилтийн талаар мэдээллийг хүргэж орон нутагт тулгарч байгаа бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар харилцан мэдээлэл солилцсон сургалт боллоо.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна