/ / “ХОРООНЫ НЭГ ӨДӨР”

“ХОРООНЫ НЭГ ӨДӨР”

“ХОРООНЫ НЭГ ӨДӨР”

Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ядамдоржоос 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ний өдөр өгсөн үүргийн дагуу Нийслэлийн цагдаагийн газрын төв байрны 45 алба хаагч 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн 9 хороонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа хэсгийн байцаагч, цагдаа нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон өргөдөл, гомдлыг шалгаж шийдвэрлэхэд нь туслалцаа дэмжлэг үзүүлэн ажиллаа.

Хороон дээр ажилласан багийн гишүүд нийтдээ 370 гаруй айл өрх 832 оршин суугчтай уулзан санал, хүсэлтийг нь хүлээн авч, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 64 аж ахуй нэгж, 12 авто засварын газар, 39 хүнсний дэлгүүр, 11 арилжааны банк, 27 эмнэлэг, ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн харуул хамгаалалтын алба, 31 зочид буудал нийт 196 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, холбогдох хууль эрх зүйн талаар зөвлөмж өгч, шалгагдаж байгаа 18 өргөдөл, гомдолтой танилцаж, 6 гомдол мэдээлэлд зөрчлийн хэрэг үүсгэн, 11 гомдол, мэдээлэлд холбогдох 16 хүнээс мэдүүлэг авахад мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлсэн нь тухайн хороо хариуцсан цагдаагийн алба хаагчдын ажлын үр дүнд нөлөөлсөн чухал ач холбогдолтой ажил боллоо.

 

 
 
 
+2
Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна