/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үе үйл явдал / ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ТӨВ ОРОН НУТГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАД, ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУДТАЙ ВИДЕО ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ЦЕГ-ын ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА С.БААТАРЖАВ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ТӨВ ОРОН НУТГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАД, ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУДТАЙ ВИДЕО ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ЦЕГ-ын ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА С.БААТАРЖАВ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ТӨВ ОРОН НУТГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАД, ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУДТАЙ ВИДЕО ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ЦЕГ-ын ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА С.БААТАРЖАВ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

Цагдаагийн төв байгууллагаас үйл ажиллагаандаа цаг хугацаа хэмнэх, шуурхай байдлыг хангах зорилгоор мэдээллийн технологи холбооны орчин үеийн дэвшилтэт техник хэрэгслийг нэвтрүүлэн видео хурал зохион байгуулж, Цагдаагийн Ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн командлагч, цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав төв, орон нутгийн албад, газар хэлтсийн дарга нарт үүрэг чиглэл өглөө. 


Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн шинэ үеийг тодорхойлж буй амьд харилцааны хэлбэр цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран видео хурлын систем, программ хангамжийг нэвтрүүлж, турших ажиллагааг анх удаа зохион байгууллаа. 36 цэг байршлаас цагдаа, дотоодын цэргийн бүх анги, байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд оролцлоо.

Энэ удаагийн хурлаар Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын дарга, захирагч нарт ажил албандаа илүү хариуцлагатай, алба хаагч бүр өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, сахилга ёс зүйгээ дээшлүүлэх чиглэлээр үүрэг чиглэл өглөө.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна