/ / АЛБА ХААГЧДАД "ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЛБА ХААГЧДАД "ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЛБА ХААГЧДАД "ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ОРЛОО

http://traffic.police.gov.mn/…/c…/id/3326/type/195/menuid/37

Манай улсын хувьд олон нийтийн харилцаа нь харьцангуй шинэлэг ойлголт бөгөөд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа тэр дундаа гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийн харилцаа чухал нөлөөтэй юм.

Энэ ч үүднээс өнөөдөр Удирдлагын академийн “Нийгмийн харилцаа”-ны тэнхимийн багш, дэд профессор Э.Ариунаа “Олон нийтийн харилцааг удирдах, олон нийтийн санаа бодлыг судлах арга зүй” сэдвээр Замын цагдаагийн албаны алба хаагчдад сургалт орлоо.

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна