/ / Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга томилогдлоо

Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга томилогдлоо

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА,  ТЭРГҮҮН ДЭД КОМИССАР Ж.ГАНБААТАР

Боловсрол:

-       Цагдаагийн дээд сургууль

-       МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуульд хууль зүйн магистр

-       АНУ-ын Колорадогийн Их сургуульд хууль зүйн мастер

-       АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчооны Академи

-       БНХАУ-ын Гон-Конг муж, Япон, АНУ-ын Хавай, Жоржиа муж улсуудад өмчийн эсрэг гэмт хэрэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, терроризм, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, олон улсын хуулийн чиглэлээр мэргэшлийн бэлтгэл сургалтад хамрагдсан.

Ажлын туршлага:

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Эдийн засгийн хэлтэст төлөөлөгч,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газрын Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн ахлах төлөөлөгч,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын Онц хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст тасгийн дарга,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст тасгийн дарга,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын 3 дугаар хэлтэст тасгийн дарга,

-       ЦЕГ-ын Хуулийн тасгийн дарга,

-       ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэмжлэг үзүүлэх асуудал эрхэлсэн дэд дарга,

-       2014 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.

 

 

 

 

Статистик мэдээ
 • 2017 он 8 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 14177
  Гэмт хэрэг 3357
  Захиргааны зөрчил 51970
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 4561
 • 2017 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл:
  Гэмт хэрэг:
  Зөрчил:
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн:
 • 2017 оны 9 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 12627
  Гэмт хэрэг: 3571
  Зөрчил: 88203
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 5919
 • 2017 оны 7 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 13305
  Гэмт хэрэг: 2856
  Захиргааны зөрчил: 52731
  Эрүүлжүүлэгдсэн хүн: 6308
 • 2017 оны 6 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 23944
  Гэмт хэрэг: 1919
  Захиргааны зөрчил: 121688
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7312
Эрэн сурвалжилж байна