/ / Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга томилогдлоо

Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга томилогдлоо

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА,  ТЭРГҮҮН ДЭД КОМИССАР Ж.ГАНБААТАР

Боловсрол:

-       Цагдаагийн дээд сургууль

-       МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуульд хууль зүйн магистр

-       АНУ-ын Колорадогийн Их сургуульд хууль зүйн мастер

-       АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчооны Академи

-       БНХАУ-ын Гон-Конг муж, Япон, АНУ-ын Хавай, Жоржиа муж улсуудад өмчийн эсрэг гэмт хэрэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, терроризм, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, олон улсын хуулийн чиглэлээр мэргэшлийн бэлтгэл сургалтад хамрагдсан.

Ажлын туршлага:

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Эдийн засгийн хэлтэст төлөөлөгч,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газрын Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн ахлах төлөөлөгч,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын Онц хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст тасгийн дарга,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэст тасгийн дарга,

-       Эрүүгийн цагдаагийн газрын 3 дугаар хэлтэст тасгийн дарга,

-       ЦЕГ-ын Хуулийн тасгийн дарга,

-       ЦЕГ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга,

-       Цагдаагийн ерөнхий газрын Дэмжлэг үзүүлэх асуудал эрхэлсэн дэд дарга,

-       2014 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Хууль зүйн сайдын Б/54 тоот тушаалаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргаар томилогдон ажиллаж байна.

 

 

 

 

Статистик мэдээ
 • 2017 оны 3 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 39612
  Гэмт хэрэг: 2222
  Захиргааны зөрчил: 118158
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8905
 • 2017 оны 2 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 34784
  Гэмт хэрэг: 2079
  Захиргааны зөрчил: 102207
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6568
 • 2017 оны 1 дүгээр сар
  Гомдол мэдээлэл: 45607
  Гэмт хэрэг: 2773
  Захиргааны зөрчил: 121481
  Согтуугаар саатуулагдсан: 7508
 • 2016 оны 12 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 44333
  Гэмт хэрэг: 2072
  Захиргааны зөрчил: 93549
  Согтуугаар саатуулагдсан: 8342
 • 2016 оны 10 дугаар сар
  Гомдол мэдээлэл: 41378
  Гэмт хэрэг: 2243
  Захиргааны зөрчил: 94916
  Согтуугаар саатуулагдсан: 6820
Эрэн сурвалжилж байна