• Мэдээлэл өгөх: Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945428
 • Мэдээлэл өгөх: Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ Утас : 7036102
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945406
 • Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70130134
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945406
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945406
 • Мэдээлэл өгөх: Эрүүгийн цагдаагийн алба Утас : 11327045
 • Мэдээлэл өгөх: Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945428
 • Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70130134
 • Мэдээлэл өгөх: Мөрдөн байцаах алба Утас : 266924, 53146924
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945406
 • Мэдээлэл өгөх: Нийслэлийн цагдаагийн газар Утас : 70120132