• Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс Утас : 94945419
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945406
 • Мэдээлэл өгөх: Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70150335
 • Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 94945409
 • Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 70191572
 • Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945418
 • Мэдээлэл өгөх: Төв аймаг дахь ЦГ Утас : 7027102
 • Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 94945418
 • Мэдээлэл өгөх: Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70150335
 • Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 70191572
 • Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс Утас : 70049175
 • Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс Утас : 70120137